ADHD tagajärjed on teada ka ülikooliõppes[1]; ADHD-ga ülikooliõpilastel on tegelikult madalam keskmine hinne ja vähem tõenäoline, et nad õpivad akadeemilise tee[3]. Selle üheks võimalikuks põhjuseks võib olla halb võime ise oma käitumist ise reguleerida[2].
Eriti kasulik õpistrateegia on uuritud teabe korduv taastamine, mis seostataks pikaajalises mälus konsolideeritud mõistete kogusega, mis on suurem kui sama teema õppesessioonide või korduvate lugemiste korral[4]. Uuritud hetkede allutamine või enda proovile panemine uuritud osas (näiteks koos välkmälukaartidega) parandaks õpituga seoses nii mnemoonilisi aspekte kui ka metakognitiivset teadlikkust.

Arvestades äsja mainitud õpistrateegia mõjusid ja sellega seotud raskusi täidesaatvad funktsioonid esinevad sageli ADHD-ga inimestel, Knouse ja kolleegid[2] soovis uurida, kas ADHD-ga inimestel on kasu korduvast teabeotsimisest, et kindlustada õppimine mällu.

Teadusuuringud

Teadlased kasutasid valimit inimestest, mis koosnes 58 ADHD-ga kolledžiõpilasest ja 112-st ADHD-ga üliõpilasest. Kogu valim jaotati kahte rühma:


  • Grupp oli tasuta õppida märksõnade määratlused viisil, mida ta arvas kõige paremini.
  • Teine rühm pidi selle asemel jätkama nii kaua, kuni ta seda ei suutnud korrake iga definitsiooni õigesti kolm korda.

Seejärel testiti nädal hiljem kõiki valimisse kuuluvaid inimesi, et mõõta saavutatud õppetase.

tulemused

Vastupidiselt ootustele ei olnud kummaski rühmas erinevusi ADHD-ga ja ilma ADHD-ga õpilaste vahel. Praktikas ADHD-ga õpilased said õppida nagu teised, kas iseseisvalt oma õpistrateegiate juhtimisel või teiste poolt kehtestatud strateegia kasutamisel (sama kontseptsiooni parandamist korrigeeriti kolm korda).

Siiski tuleks märkida kahte olulist aspekti:

Esimene on see sama definitsiooni kolme korrektse korduvuse saavutamise kriteeriumiga õppimine oli tõhusam kui iseseisvalt õppimine (kuid sellest räägime teises artiklis).

Teine oluline element puudutab selle uurimistöö piire. Selles uuringus ADHD-ga osalejad ei pruugi olla tõeliselt esinduslikud, kuna nad on ainult ülikooli tudengid. Võimalik, et tegemist on valiku kallutamisega ja kui valimisse olid kaasatud ainult ülikooli tudengid, olid valitud ADHD-d keskmiselt väga funktsionaalsed. Selle probleemi osalise kinnituse annab sõnavara test, mida kasutatakse verbaalse IQ hindamiseks.
Seetõttu peaks nende tulemuste tõlgendamine piirduma ülikooli tudengid Ameeriklased, suhtudes sellesse ADHD-ga täiskasvanute kogu elanikkonda äärmise ettevaatusega.

Alustage tippimist ja otsimiseks vajutage sisestusklahvi

viga: Sisu on kaitstud !!